GRADER

Militära gradbeteckningar – Flygvapnet, 2009-års befälsordning /
Military rank insignia – The Swedish Air Force from 2009

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida] – [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]
[Militära tjänstegrader SWE-UK-USA / Military Ranks]
Rank insignia: [Armén/Army]  [Flottan/Navy ] [Flygvapnet/Air Force] [Amphibious Corps]

Innehåll / Content:

[Lägre befäl / Lower ranks] [Underofficerare / Enlisted ranks] [Officerare / Officers] [Generaler / Generals]

Gradbeteckning av guldfärgad galon bärs på axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87 samt på axelklaffshylsa till blå ylletröja och skjorta m/78, på trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och på båda ärmarna till vapenrock m/30 och jacka m/38.
Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flygvapnet efter 2009:

The same rank insignia are worn both on the sleeves as well as on the shoulders. Depending on the uniform they are either worn on the sleeves or the shoulders. The following rank insignia has been used by the Swedish Air Force from 2009.

Meniga / Privates

Corresponding US ranks:Menig = Airman Basic (AB)
Menig 1:a kl = Airman (E2)
1 kl = first class, år 1 = year 1, år 2 = year 2 etc.

 

Lägre befäl  /
Lower ranks   

Corresponding US ranks:Vicekorpral = Airman First Class (E3)
Korpral
= Senior Airman (E4)
Sergeant = Staff Sergeant

Överst på sidan / Top of page

Övriga grader /
Non Commissioned Officers (Enlisted ranks or other ranks):

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Corresponding US ranks:

1:e Sergeant = Technical Sergeant (E6)
Fanjunkare = Master Sergeant
Förvaltare = Senior Master Sergeant
Flottiljförvaltare = Command Chief Master Sergeant

 

Överst på sidan / Top of page

Officerare  / Officers

Corresponding US ranks:Fänrik = Second Lieutenant
Löjtnant = First Lieutenant
Kapten = Captain

Major = Major
Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel
Överste = Colonel
Överste av första graden, numera Brigadgeneral 
Överste av första graden, older rank, today Brigadier General

 

 

Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar.
There has been no new appointments of ”Överste av första graden” after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting ”Överste av första graden”.

Generaler / Generals

  Enbart Axelklaffar/ Only shouldersCorresponding US ranks:

Brigadgeneral = Brigadier General
Generalmajor = Major General
Generallöjtnant = Lieutenant General
General = General
(General i flygvapnet bär flygvapensymbolen tillsammans med 4 stjärnor men den har inte fått plats på bilden till vänster)

 

Överst på sidan / Top of page

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Hans Högman

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-16 14:16

Upp ↑